Für Schüler

Skridt for skridt

Zuletzt aktualisiert um:
Bearbeitet von Grenzgenial
Klasse 8 bis 10
Foto: DN

Hvad er en gruppeprøve

Ved en gruppeprøve har I muligheden for at vise hvor meget I rent faktisk kan bruge jeres fremmedsprog til at snakke og forklare. Derfor skal I hjælpe hinanden, så alle får vist det de kan. I denne prøve er man i prøvelokalet i næsten to timer. Det betyder at der er god tid, så man behøver ikke blive super nervøs. Der er flere grupper i lokalet på en gang, og meget af tiden går med at man stille og roligt arbejder med sit tema. 

 

Før prøven

Klassen er blevet delt op i grupper på 2 – 4 personer. I løbet af året har I arbejdet med forskellige temaer. I trækker lod om hvilket tema I skal arbejde med. Inden for dette tema finder I et undertema. For eksempel kunne overtemaet være ”Sport”, og I vælger at fortælle om ”Handball” eller ”Fankultur”.

Jeres lærer giver jer nogle lektioner til at forberede et lille oplæg. Hun eller han har nok også lidt gode råd. 

 

Disposition

Til jeres oplæg skal I udarbejde en disposition, som jeres lærer skal have. Den har en overskrift, en angivelse af tema, jeres hovedpunkter og en liste over jeres kilder.

Overskriften fortæller hvad jeres arbejde handler om.

Temaet har du fået ved lodtrækning.

Hovedpunkterne er stikord eller meget korte sætninger som hjælper jer til at huske hvad I fortæller om. Der kan være mellem 3 og 8 punkter.

Kilderne er tekster og små film fx fra nettet, hvor I har jeres oplysninger fra. Hvis I har interviewet  en person, skriver I hans / hendes navn på.

 

Under prøven

I har planlagt og øvet jer på et oplæg på ca 2 minutter pr person. 

Inde i lokalet vil jeres lærer give jer nye arbejdsspørgsmål inden for samme tema. I vil også få nogle kilder som I kan vælge at undersøge, eller I kan søge efter andre kilder. I har naturligvis pc med. Lærerne kommer rundt og spørger jer om hvordan det går, og hjælper jer videre, hvis der er brug for det.

Til slut har I noget mere I kan fortælle om. 

 

Når alle grupper er færdige med at fortælle, bliver I sendt ud af lokalet. Lærer og censor bliver enige om en vurdering af hver enkelt elev. I får en karakter, men I får også en forklaring på hvordan jeres sprog fungerer, hvor gode I er til at forstå information og hvordan jeres samtale gruppen virkede.