Für den Lehrer

Om den årsafsluttende opgave

Zuletzt aktualisiert um:
Bearbeitet von Grenzgenial
Klasse 8 bis 10
Foto: DN

De fleste synes om at vise hvad de duer til. Også børn og unge der lærer tysk. De fleste eksamener blev aflyst i sommeren 2021. Dette så to lærere som et vindue til at prøve noget nyt. I alt seks klasser i udskolingen gennemførte en årsafslutning i form af en mundtlig gruppeprøve i tysk. Resultaterne kunne ikke tælle som en eksamen, men indgik i årskaraktererne. 

   Erfaringerne herfra er meget opmuntrende, og mange kolleger har givet deres interesse til kende. Vi vil fortsætte forsøgene med en gruppeopgave, hvor elevernes sprog og kommunikation i bredere forstand evalueres. Vi bruger ordet ”prøve” fordi der indgår en vurdering af elevernes præstation, selvom forsøget stadig begrænser sig til at være et eksperiment blandt engagerede lærere. Vi drømmer om at dette kunne være en model for en moderniseret afgangsprøve.

Derfor inviterer vi alle lærere i tysk og fransk til at deltage i at afprøve vores model. Vi vil indsamle og beskrive erfaringerne gennem en samlet evaluering. Det bliver spændende at se hvad det udvikler sig til.

(og så skal der være en mulighed for at folk melder sig)