Das Format

Kom godt igang med din egen årsafsluttende opgave

Zuletzt aktualisiert um:
Bearbeitet von Grenzgenial
Klasse 8 bis 10
Foto: Dn

Hvad er en gruppeprøve

I denne prøveform er eleverne i lokalet i næsten to timer. Op til 4 grupper arbejder i lokalet på en gang.  Lærer og censor cirkulerer rundt i 3 omgange, så mens der samtales med en gruppe, arbejder de andre stille og roligt videre med deres tema. Situationen opleves faktisk som både koncentreret og hyggelig, og elevernes nervøsitet mindskes tydeligt. Selvom der er god tid, er prøven relativt tidseffektiv. 

Ved en gruppeprøve har man mulighed for at opleve elevernes kommunikation på flere måder. Som anvendt sprog i en situation der kommer tæt på virkeligheden. Gruppesamarbejdet hjælper kommunikationen på vej. Det føles for langt de fleste elever behageligt at være sammen med andre elever, og det falder de fleste naturligt at hjælpe hinanden. 

 

Før prøven

Klassen har arbejdet med 4 – 6 temaer, nøjagtig som man plejer i udskolingen. Klassen deles op i grupper på 2 – 4 personer. Grupperne trækker lod om hvilket tema de skal arbejde med. Gruppen beslutter sig for et undertema. For eksempel kunne overtemaet være ”Sport”, og en gruppe vælger at fortælle om ”Handball” eller ”Fankultur”. Klassen får nogle (ca 4 - 6?) lektioner til at forberede et lille oplæg på ca  2 – max 3 minutter pr person. (oplæg eller præsentation)

Disposition

Eleverne udarbejder en disposition til lærer og censor. Den angiver titel for det selvvalgte emne samt tema. Den indeholder 3 – 8 hovedpunkter for oplægget/fremlæggelsen/præsentationen, formuleret som stikord eller meget korte sætninger, samt kildeliste. Kilder kan være tekster, film, interviews mm. Der kan være vedlagt bilag.

Præsentationen kan sagtens indeholde en lille mængde utraditionelle elementer såsom sang eller skuespil, fordi alfa og omega i prøven er elevernes kommunikation gennem hele tidsrummet. 

Lærer udarbejder arbejdsspørgsmål til hver gruppe, svarende til deres udtrukne tema. Dvs eleverne skal ikke skifte tema midt i det hele – her vælger vi at arbejde som man gør i 10. klasse. Sammen med spørgsmålene skal også være links, tekster eller billeder så eleverne kan vælge at tage udgangspunkt i nogle af dem til deres besvarelse.

 

Under prøven

Eleverne sidder i små ”øer” spredt i lokalet. De har medbragt deres pc og deres disposition. De får omgående adgang til arbejdsspørgsmål og kildeforslag, så de ikke skal spilde tid på at vente.

Lærer og censor går rundt i lokalet i tre runder.

  • Første runde: Eleverne giver deres forberedte præsentation på 2 –  3 minutter pr person. De kan bruge powerpoint, hvis de vil.
  • Anden runde: Lærerne spørger til hvad eleverne undersøger og hjælper hvis der er behov. ”Was macht ihr?” ”Was hast du gefunden?” ”Vielleicht wir das zu viel. Ihr könnt von zwei Handballspieler erzählen. Das ist genug”. Derved får man en almindelig kommunikation i gang, hvor sproget er ægte funktionelt.
  • Tredje runde: Eleverne fortæller hvad de har fundet ud af som svar på arbejdsspørgsmålene. 

 

Vurdering og votering

Man giver hver elev en karakter, men det er meget vigtigt at eleven også får feedback. Denne kan blive meget nuanceret både med henblik på sprog, kommunikation, samarbejde og behandling af viden.

 

I løbet af prøven hører man eleverne bruge deres mundtlige sprog på tre forskellige måder:

 

1. Forberedt, indøvet sprog. Eleverne har formuleret sig om et emne og øvet det på forhånd.

2. Praktisk mundtligt sprog. Eleverne er i gang med at arbejde med at søge information. Her er vi i dialog med almindelige sætninger om hvad de læser / ser på. Vi kan hjælpe dem med deres søgning. Altså i sin kerne funktionelt.

3. Forklaring af nyt stof med begrænset tid til forberedelse.

4. En mulig bonus: De stærkeste elever anvender tysk som internt arbejdssprog

Der skal være 15 minutter til slut til at votere (Kan man også nå feed back inden for den tid?)

De rent sproglige kriterier følger fuldstændig ministeriets vejledning. Dog bør det have en vis betydning op eller ned, hvis gruppen internt har leveret godt stykke arbejde. Det skal vurderes positivt at en elev prøver at få de andre med – også selvom det måske ikke helt lykkes.