„SchnickSchnack“

Foto: Grenzgenial

„SchnickSchnack” –

et værktøj til den mundtlige interaktion i tyskundervisningen

 

Hvad er en SchnickSchnack?

SchnickSchnack er et lille, overskueligt opslagsværk i lommeformat, som indeholder relevante chunks (fraser/vendinger) og gloser på dansk og tysk, til et afgrænset emne eller formål. 

Grenzgenial tilbyder den smarte SchnickSchnack i to forskellige versioner.

Foto: Grenzgenial

SchnickSchnack - RESÜMEE

Vores gule SchnickSchnack - Resümee understøtter din sprogundervisning, når eleverne mundtligt skal efterbehandle en tekst, film eller lignende.

Allgemein

De fire kategorier i vores SchnickSchnack-RESÜMEE

Værktøjet er opdelt i fire kategorier, som har en farvekode og guider eleven gennem formuleringer til gengivelse og efterbehandling af tekster, film o.l.. 

De fire kategorier FORM & GENRE, INHALT, ÜBER DEN INHALT og MEINUNG, indeholder en række indledende chunks, som eleven selv formulerer færdig.

SchnickSchnack byder ligeledes på en håndsrækning til de elever, der vil have svært ved selvstændigt at færdigformulere den indledende chunk.

Ved regelmæssig anvendelse af SchnickSchnack-RESÜMEE som hjælpemiddel, vil eleverne efterhånden lære udtrykkende og blive mere sikker i den mundtlig formulering i forbindelse med efterbehandlingen af tekster, film o.l..

Foto: GG

NY! SchnickSchnack - FEEDBACK 

Vores blå SchnickSchnack-FEEDBACK fokuserer på feedback i den mundtlige interaktion mellem elever i tyskundervisningen. 

Allgemein

De fem kategorier i vores SchnickSchnack-FEEDBACK

Feedback som disciplin er en grundlæggende positiv kompetence, som eleverne har brug for i mange andre sammenhæng. For tyskundervisningen kan feedback fra elev til elev, eller fra elevgruppe til elevgruppe, skabe en mulighed for eleverne kan afprøve deres mundtlige kunnen, lave fejl, men også få oplevelsen af at kunne gøre sig forståeligt på tysk, når de indgår i en forpligtende interaktion, som ikke har læreren som modtager. 

SchnickSchnack-FEEDBACK guider eleverne gennem fem kategorier: EINLEITENDES FEEDBACK, LIKES, WÜNSCHE, FRAGEN, IDEEN. Alle fem kategorier indeholder en række indledende chunks, som eleven selv formulerer færdig.

Ved regelmæssig anvendelse af SchnickSchnack-FEEDBACK som hjælpemiddel, vil eleverne efterhånden lære udtrykkende og blive mere sikker i den mundtlig formulering i forbindelse med deres feedback. 

PRISER:

Enkelteksemplarer 20,00 Dkr. + forsendelse

Klassesæt (28 stk.) 450 Dkr. + forsendelse

 

Adresse
Afviger leveringsadressen fra fakturaadressen?
Leveringsadresse