"SchnickSchnack"

Foto: GG

"SchnickSchnack” –

et værktøj til den mundtlige interaktion i tyskundervisningen

 

Hvad er en SchnickSchnack?

SchnickSchnack er et lille, overskueligt opslagsværk i lommeformat, som indeholder relevante chunks (fraser/vendinger) og gloser på dansk og tysk, til et afgrænset emne eller formål.

Vores første SchnickSchnack fokuserer på feedback i den mundtlige interaktion mellem elever i tyskundervisningen.

Feedback som disciplin indgår som en væsentlig del af entreprenante læreprocesser, hvor et udarbejdet produkt skal optimeres ud fra de meninger, ideer og forbedringsforslag eleven får fra de andre elever eller øvrige responsgrupper.

Derudover er feedback en yderst værdifuld metode i fremmedsprogundervisningen, til at få to eller flere parter i tale på målsproget.

 

Hvordan bruger jeg  SchnickSchnack - Feedback?

SchnickSchnack er opdelt i fem kategorier, som har hver deres farve.

Den første kategori er en indledende feedback. Her gives der ikke nødvendigvis en begrundelse for holdningen. Derfor kan et udsagn fra den indledende feedback heller aldrig stå alene.

De fire øvrige kategorier repræsenterer fire elementer, der tilsammen giver en værdifuld og konstruktiv feedback. [1]

Derfor er det afgørende, at den feedback-ydende elev formulerer mindst én sætning eller tilkendegiver mindst én holdning til hver kategori.

[1] jf. ”Innovative elever”, s. 159, Lilian Rohde mfl.

Allgemein

Eleverne formulerer mindst én sætning til hver kategori.

Alle kategorier byder på en række indledende chunks, som eleven selv formulere en begrundelse til. Her er det vigtigt, at eleven er bevidste om den særlige ordstilling i bisætninger på tysk!

Til de elever, der selvstændigt kan formulere både den indledende og den begrundende sætning, byder alle kategorier en kort oversigt over gloser til at komme hurtigt i gang.

Den sidste side er tilegnet feedback-modtageren og indeholder en oversigt over en række fraser, som kan anvendes til at udtrykke behovet for f.eks. gentagelse eller reformulering af det givne feedback eller spørgsmål.

 

Printvejledning

SchnickSchnack printdokumentet består af fire sider. Når du printer siderne, er det vigtig, at du husker at indstille printeren eller kopimaskinen til at printe på begge sider.

Det afhænger af din printer eller kopimaskine, hvor præcis for og bagside passer sammen. Der burde dog ikke være mere end et par millimeters forskel.

 

  • Når du har printet de to sider (for og bagside) kan du vælge at laminere dem inden du klipper dem ud - for holdbarhedens skyld.
  • Nu skal alle felterne/siderne klippes ud og lægges i rigtige rækkefælge. Nederst i hjørnet kan du se sidetallet, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige rækkefølge.
  • Til sidst sættes siderne sammen i øverste venstre hjørne.
  • Du kan vælge at clipse dem sammen eller du kan lave et hul med en hulmaskine eller hultang. Nu kan siderne sætte på en nøglering, en kabelstrips eller en papirsclip.

 

DOWNLOAD DIN SCHNICKSCHNACK SAMMEL-SELV-UDGAVE HER!

 

TIP

Taktile sprogopgaver, der skaber værdi for din og dine elevers undervisning!

I stedet for at bruge kostbar tid på at stå og lave et helt klassesæt ”SchnickSchnack”-s i din dyrbare forberedelsestid, så inddrag eleverne i produktionen i undervisningen.