Erweiterung

Kreativer Schreibprozess

Zuletzt aktualisiert um:
Bearbeitet von Grenzgenial
Foto: Stefan Stefancik

„Schreibt eure eigene Erzählung!”

I det følgende er det beskrevet skridt for skridt, hvordan i gruppevis kan arbejde med at få skrevet jeres egen lille fortælling, redigere den og illustrere og præsentere den hvis i vil. Det hele foregår selvfølgeligt på tysk!

 

Info

Fortælleterninger kan købes som fysiske terninger. Der er 9 terninger i hver boks, så der er nok til tre grupper.

I skal bruge:

- Tre fortælleterninger.

Fortælleterninger kan købes som fysiske terninger, men har du en I-pad eller I-phone, kan du også downloade den gratis app "Story-Dice". Sidst men ikke mindst kan du lave dine egne fortælleterninger ved hjælp af skabelonerne, som du kan finde under "Ressourcen" her til venstre.

- En ordbog - fysisk eller digital

- En computer/tablet pr. gruppe - Alle i gruppen skal have adgang til det i formulerer skriftligt. Del derfor dokumentet efter tysktimens slutning eller opret et google-docs.

Info

Har du en I-pad eller I-phone, kan du også downloade den gratis app "Story-Dice".

 

Opgave:

I skal arbejde i grupper med 3 til 4 elever i hver gruppe. Hvert gruppemedlem får en rolle, som roterer. Lidt som i måske kender det fra øvelsen "Rollen lesen". 

AUFGEPASST! Uanset hvilken rolle man har, så hjælper alle altid alle!

På terningerne er der vist billeder, som viser forskellige ting. I kan vælge at "læse" billedet som det det viser, eller tillægge det en symbolik. En elefant ville således oversættes med ”Elefant” og den symbolske oversættelse kunne være at den står for ”styrke”. I bliver selv enige om i gruppen, hvilken symbolik i vil arbejde med.

 

Roller:

  1. Gruppemedlem A starter med at kaste terningerne og fortæller de andre i gruppen, hvilket billede han/hun ser. A beslutter hvilken af de tre terninger, der skal indgå i den første sætning af jeres fortælling. 
  2. Gruppemedlem B formulerer den første sætning mundtligt, således at den er meningsgivende i henhold til jeres fortælling.
  3. Gruppemedlem C sidder klar med en ordbog for at hjælpe skriver sætningen ned. Alle hjælper med at finde de rigtige ord og vendinger.
  4. Når sætningen er skrevet roterer i rollerne, så det nu er gruppemedlem B, som starter med at kaste terningerne og vælger en terning/billede. Gentag skridt 1 - 4 i de nye roller.

Jeres lærer bestemmer hvor mange gange hvert gruppemedlem skal have kastet terningen, inden fortællingen skal afsluttes.

Allgemein

Brug vores praktiske Korrekturhilfe når du skal redigere din tekst. Rettevejledningen kan anvendes på flere niveauer og du finder den under Ressourcen øverst på siden til venstre. 

 

Rediger jeres fortælling:

Når i har skrevet jeres fortælling ved hjælp af fortælleterningerne, kan i bruge vores rettehjælp „Korrekturhilfe", til at redigere teksten. 

Der er mange ting man skal være opmærksom på, når man retter en tekst. Du kan ikke regne med at finde alle fejlene, når du skriver på et fremmedsprog. Der er helt sikkert ting du ikke har lært at være opmærksom på. Andre ting forventes du at erkende som fejl, fordi du har lært det i undervisningen.

„Korrekturhilfe" har forskellige rettefokus. Din lærer kan sætte et kryds ved de rettefokus, som du skal redigere din tekst i forhold til.

Det er vigtigt, at du redigerer med ét rettefokus ad gangen. Det vil sige, at du skal gennemlæse og gennemrette din tekst flere gange.  

AUFGEPASST!! – Prøv at læse én sætning højt ad gangen. Ofte kan man høre, om der er noget der lyder forkert eller underligt – det er på fremmedsproget.

 

Præsenter eller offentliggør jeres fortællinger:

Det er sjovest at vise frem hvad man har arbejdet intensivt med og opleve hvilken reaktion og feedback man får.

Der er mange måder, man kan præsentere sin fortælling på. Her er blot 2 forslag til jer!

A. „Erzählstunde" – Fortælletime for inviteret publikum

Planlæg en fortælletime for et udvalgt publikum. I kunne invitere jeres forældre eller for eksempel en af de yngre klasser på skolen. (Husk – de inviterede elever skal gå i min. 5. klasse og være startet på tysk i skolen)

Det er altid rart for et publikum eller læser, hvis man har noget at se på, mens man lytter og læser – det kender du sikkert selv. Derfor er det en god ide, at lave illustrationer til jeres fortælling. I kan vælge at lave klassiske tegninger på papir eller arbejde med digitale billeder.

B. „Buchvorstellung" – Klassens samlede fortællinger

Saml alle klassens fortællinger og udgiv samlingen på jeres eget skolebibliotek eller PLC. Spørg den ansvarlige, om jeres samling kan få en stregkode og en rigtig plads på en hylde, så andre kan låne den. I kan vælge at holde en „Buchvorstellung" (bogpræsentation) på jeres bibliotek, som i planlægger og inviterer til.

Allgemein

Udgiv jeres samlede fortællinger på jeres eget skolebibliotek eller PLC. Spørg den ansvarlige, om jeres samling kan få en stregkode og en rigtig plads på hylden, så andre kan låne og læse jeres fortællinger.